بایگانی آذر ۱۳۹۵ :: چــند شــنبه با ســینا

چــند شــنبه با ســینا

سایت طرفداران برنامه چند شنبه با سینا و سینا ولی الله

چــند شــنبه با ســینا

سایت طرفداران برنامه چند شنبه با سینا و سینا ولی الله

۳ مطلب در آذر ۱۳۹۵ ثبت شده است


فصل 2مهمان قسمت 3 : عرفان

مهمان قسمت 4 : سعید شنبه زاده

مهمان قسمت 5 : مکس امینی

مهمان قسمت 6 : ماری طاهریان

مهمان قسمت 7 :  یاسمن شعاعی

مهمان قسمت 8 :  ادوین رفیع

مهمان قسمت 9 :  حسین نویری

مهمان قسمت 10 :  پویا دایناتونیک

مهمان قسمت 11 :  درین رفیع

مهمان قسمت 12 :  بازیکنهای تیم راگبی تهران

مهمان قسمت 13 :  محمد مرامی

مهمان قسمت 14 :  علیرصا (کمدین)

مهمان قسمت 15 :  نینا زندنیا

مهمان قسمت 17 :  شرمان, مروارید و گروه روژ

مهمان قسمت 18 :  ویژه برنامه ی نوروز 94

مهمان قسمت 19 :  آرش بهزادی

مهمان قسمت 20 :  25 Band

مهمان قسمت 21 :  فرداد فرحزاد

مهمان قسمت 22 :  سپیده

مهمان قسمت 23 :  ابی

مهمان قسمت 24 :  حامد نیک پی

مهمان قسمت 25 :  رضا روحانی

مهمان قسمت 26 :  شوبرت آواکیان

مهمان قسمت 27 :  سارا نائینی

مهمان قسمت 28 :  عمر اکرم

مهمان قسمت 29 :  نرگس رشیدی

مهمان قسمت 30 :  -

--------------------------------------

 

دانلود قسمت اول فصل دوم : لینک

دانلود قسمت دوم فصل دوم : لینک

دانلود قسمت سوم فصل دوم : لینک

دانلود قسمت چهارم فصل دوم : لینک

دانلود قسمت پنجم فصل دوم : لینک

دانلود قسمت ششم فصل دوم : لینک

دانلود قسمت هفتم فصل دوم : لینک

دانلود قسمت هشتم فصل دوم : لینک

دانلود قسمت نهم فصل دوم : لینک

دانلود قسمت دهم فصل دوم : لینک

دانلود قسمت یازدهم فصل دوم : لینک

دانلود قسمت دوازدهم فصل دوم : لینک

دانلود قسمت سیزدهم فصل دوم : لینک

دانلود قسمت چهاردهم فصل دوم : لینک

دانلود قسمت پانزدهم فصل دوم : لینک

دانلود قسمت شانزدهم فصل دوم : لینک

دانلود قسمت هفدهم فصل دوم : لینک

دانلود قسمت هجدهم فصل دوم : لینک

دانلود قسمت نوزدهم فصل دوم : لینک

دانلود قسمت بیستم فصل دوم : لینک

دانلود قسمت بیست و یک فصل دوم : لینک

دانلود قسمت بیست و دو فصل دوم : لینک

دانلود قسمت بیست و سه فصل دوم : لینک

دانلود قسمت بیست و چهار فصل دوم : لینک

دانلود قسمت بیست و پنج فصل دوم : لینک

دانلود قسمت بیست و شش فصل دوم : لینک

دانلود قسمت بیست و هفت فصل دوم : لینک

دانلود قسمت بیست و هشت فصل دوم : لینک

دانلود قسمت بیست و نهم فصل دوم : لینک

دانلود قسمت سی ام ( قسمت آخر ) فصل دوم : لینک

 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

فصل 3مهمان قسمت 1 : سامی بیگی

مهمان قسمت 2 : ستار

مهمان قسمت 3 : ماز جبرانی

مهمان قسمت 4 : مهدی نوروزیان

مهمان قسمت 5 : آوا هاشمی

مهمان قسمت 6 : سالار نادر

مهمان قسمت 7 : حسین تهی

مهمان قسمت 8 : حسین تهی

مهمان قسمت 9 : دی جی ممسی

مهمان قسمت 10 : آوش

مهمان قسمت 11 : شهرام شب پره

مهمان قسمت 12 : سامان سرابی

مهمان قسمت 13 : مایکل

مهمان قسمت 14 : پریا قریشی

مهمان قسمت 15 : شهرام آذر (گروه سندی)

مهمان قسمت 16 : آوا

مهمان قسمت 17 :سحر

مهمان قسمت 18 : عارف

مهمان قسمت 19 : آرش استیلاف

مهمان قسمت 20 :رضایا

مهمان قسمت 21 : احمد خاشع

مهمان قسمت 22 : فتانه

مهمان قسمت 23 : علی بهنام بختیار

مهمان قسمت 24 : وحید نیک گو

مهمان قسمت 25 : باران

مهمان قسمت 26 : راوک فروغی

مهمان قسمت 27 : محمد قربان کریمی

مهمان قسمت 28 : شهیاد

مهمان قسمت 29 : مهسا قربان کریمی

مهمان قسمت 30 : بازیکنان تیم "تهران راگبی"

مهمان قسمت 31 : سحر، حسین تهی و یاسین، هنرمندان ایرانی ( ویژه نوروز 1395 - قسمت آخر فصل)

 

--------------------------------------

نمونه کیفیت WEB-DL 720p

قسمت اول فصل سوم

قسمت دوم فصل سوم

قسمت سوم فصل سوم

قسمت چهارم فصل سوم

قسمت پنجم فصل سوم

قسمت ششم فصل سوم

قسمت هفتم فصل سوم

قسمت هشتم فصل سوم

قسمت نهم فصل سوم

قسمت دهم فصل سوم

قسمت یازدهم فصل سوم

قسمت دوازدهم فصل سوم

قسمت سیزدهم فصل سوم

قسمت چهاردهم فصل سوم

قسمت پانزدهم فصل سوم

قسمت شانزدهم فصل سوم

قسمت هفدهم فصل سوم

قسمت هجدهم فصل سوم

قسمت نوزدهم فصل سوم

قسمت بیستم فصل سوم

قسمت بیست و یکم فصل سوم

قسمت بیست و دوم فصل سوم

قسمت بیست و سوم فصل سوم

قسمت بیست و چهارم فصل سوم

قسمت بیست و پنجم فصل سوم

قسمت بیست و ششم فصل سوم

قسمت بیست و هفتم فصل سوم

قسمت بیست و هشتم فصل سوم

قسمت بیست و نهم فصل سوم

قسمت سی ام فصل سوم

قسمت سی و یکم فصل سوم

 

  

 

--------------------------------------

 کیفیت WEB-DL 720p -  HDTV 720p

دانلود قسمت اول فصل سوم : لینک مستقیم | لینک کمکی

دانلود قسمت دوم فصل سوم : لینک مستقیم | لینک کمکی

دانلود قسمت سوم فصل سوم : لینک مستقیم | لینک کمکی

دانلود قسمت چهارم فصل سوم : لینک مستقیم | لینک کمکی

دانلود قسمت پنجم فصل سوم : لینک مستقیم | لینک کمکی

دانلود قسمت ششم فصل سوم : لینک مستقیم | لینک کمکی

دانلود قسمت هفتم فصل سوم : لینک مستقیم | لینک کمکی

دانلود قسمت هشتم فصل سوم : لینک مستقیم | لینک کمکی

دانلود قسمت نهم فصل سوم : لینک مستقیم | لینک کمکی

دانلود قسمت دهم فصل سوم : لینک مستقیم | لینک کمکی

دانلود قسمت یازدهم فصل سوم : لینک مستقیم | لینک کمکی

دانلود قسمت دوازدهم فصل سوم : لینک مستقیم | لینک کمکی

دانلود قسمت سیزدهم فصل سوم : لینک مستقیم | لینک کمکی

دانلود قسمت چهاردهم فصل سوم : لینک مستقیم | لینک کمکی

دانلود قسمت پانزدهم فصل سوم : لینک مستقیم | لینک کمکی

دانلود قسمت شانزدهم فصل سوم : لینک مستقیم | لینک کمکی

دانلود قسمت هفدهم فصل سوم : لینک مستقیم | لینک کمکی

دانلود قسمت هجدهم فصل سوم : لینک مستقیم | لینک کمکی

دانلود قسمت نوزدهم فصل سوم : لینک مستقیم | لینک کمکی

دانلود قسمت بیستم فصل سوم : لینک مستقیم | لینک کمکی

دانلود قسمت بیست و یکم فصل سوم : لینک مستقیم | لینک کمکی

دانلود قسمت بیست و دوم فصل سوم : لینک مستقیم | لینک کمکی

دانلود قسمت بیست و سوم فصل سوم : لینک مستقیم | لینک کمکی

دانلود قسمت بیست و چهارم فصل سوم : لینک مستقیم | لینک کمکی

دانلود قسمت بیست و پنجم فصل سوم : لینک مستقیم | لینک کمکی

دانلود قسمت بیست و ششم فصل سوم : لینک مستقیم | لینک کمکی

دانلود قسمت بیست و هفتم فصل سوم : لینک مستقیم | لینک کمکی

دانلود قسمت بیست و هشتم فصل سوم : لینک مستقیم | لینک کمکی

دانلود قسمت بیست و نهم فصل سوم : لینک مستقیم | لینک کمکی

دانلود قسمت سی ام فصل سوم : لینک مستقیم | لینک کمکی

دانلود قسمت سی و یکم فصل سوم : لینک مستقیم | لینک کمکی

 

 

 

 

 

--------------------------------------

 کیفیت WEB-DL 480p -  HDTV 480p

دانلود قسمت اول فصل سوم :لینک مستقیم | لینک

دانلود قسمت دوم فصل سوم : لینک مستقیم | لینک کمکی

دانلود قسمت سوم فصل سوم : لینک مستقیم | لینک کمکی

دانلود قسمت چهارم فصل سوم : لینک مستقیم | لینک کمکی

دانلود قسمت پنجم فصل سوم : لینک مستقیم | لینک کمکی

دانلود قسمت ششم فصل سوم : لینک مستقیم | لینک کمکی

دانلود قسمت هفتم فصل سوم : لینک مستقیم | لینک کمکی

دانلود قسمت هشتم فصل سوم : لینک مستقیم | لینک کمکی

دانلود قسمت نهم فصل سوم : لینک مستقیم | لینک کمکی

دانلود قسمت دهم فصل سوم : لینک مستقیم | لینک کمکی

دانلود قسمت یازدهم فصل سوم : لینک مستقیم | لینک کمکی

دانلود قسمت دوازدهم فصل سوم : لینک مستقیم | لینک کمکی

دانلود قسمت سیزدهم فصل سوم : لینک مستقیم | لینک کمکی

دانلود قسمت چهاردهم فصل سوم : لینک مستقیم | لینک کمکی

دانلود قسمت پانزدهم فصل سوم : لینک مستقیم | لینک کمکی

دانلود قسمت شانزدهم فصل سوم : لینک مستقیم | لینک کمکی

دانلود قسمت هفدهم فصل سوم : لینک مستقیم | لینک کمکی

دانلود قسمت هجدهم فصل سوم : لینک مستقیم | لینک کمکی

دانلود قسمت نوزدهم فصل سوم : لینک مستقیم | لینک کمکی

دانلود قسمت بیستم فصل سوم : لینک مستقیم | لینک کمکی (x265)

دانلود قسمت بیست و یکم فصل سوم : لینک مستقیم | لینک کمکی (x265)

دانلود قسمت بیست و دوم فصل سوم : لینک مستقیم | لینک کمکی (x265)

دانلود قسمت بیست و سوم فصل سوم : لینک مستقیم | لینک کمکی (x265)

دانلود قسمت بیست و چهارم فصل سوم : لینک مستقیم | لینک کمکی (x265)

دانلود قسمت بیست و پنجم فصل سوم : لینک مستقیم | لینک کمکی (x265)

دانلود قسمت بیست و ششم فصل سوم : لینک مستقیم | لینک کمکی (x265)

دانلود قسمت بیست و هفتم فصل سوم : لینک مستقیم | لینک کمکی (x265)

دانلود قسمت بیست و هشتم فصل سوم : لینک مستقیم | لینک کمکی (x265)

دانلود قسمت بیست و نهم فصل سوم : لینک مستقیم | لینک کمکی (x265)

دانلود قسمت سی ام فصل سوم : لینک مستقیم | لینک کمکی (x265)

دانلود قسمت سی و یکم فصل سوم : لینک مستقیم | لینک کمکی (x265)

 
فصل 4


مهمان قسمت 01 :  شهرام آذر (سندی)

مهمان قسمت 02 :  نوش آفرین

مهمان قسمت 03 :  رضا روحانی

مهمان قسمت 04 :  شینی

مهمان قسمت 05 :  علی عظیمی

مهمان قسمت 06 :  هدی جراح

مهمان قسمت 07 :  اندی

مهمان قسمت 08 :  صدف طاهریان

مهمان قسمت 09 :  محمد بیباک

مهمان قسمت 10 :  تی ام بکس

مهمان قسمت 11 :  حامد نیک پی

مهمان قسمت 12 :  سعید محمدی

مهمان قسمت 13 :  سمیرا الفت

مهمان قسمت 14 :  فرداد فرحزاد

مهمان قسمت 15 :  رضا دستجردی

مهمان قسمت 16 :  نفیسه کامکار

مهمان قسمت 17 : مرتضی برجسته

مهمان قسمت 18 : نسیم یزدانی

مهمان قسمت 19 : مهدی نوری مهتین

مهمان قسمت 20 : حامد نیک پی

مهمان قسمت 21 : دنیا جهانبخت

مهمان قسمت 22 : مهرداد کامکار

مهمان قسمت 23 : علی بزرگمهر

مهمان قسمت 24 : راحیل

مهمان قسمت 25 : احمد سعیدی

مهمان قسمت 26 : مجتبی تهرانی زاده

مهمان قسمت 27 : رامینا
مشخصات


دانـــــلود